Bioimpedanční měření

vaha.jpgDŮLEŽITÉ INFORMACE O MĚŘENÍ!

OMRON BF 511 je certifikovaný lékařský přístroj, který díky osmibodovému měření přináší přesnost a spolehlivost naměřených hodnot. Je vhodný i pro děti již od 6ti let ! Je to přístroj, kterým se zjišťuje složení těla na základě tzv. bioimpedanční  metody. Při této metodě prochází tělem slabé a nepostřehnutelné elektrické proudění. Využívá se toho, že elektrický proud prochází snadněji tekutinou obsaženou ve svalech než tukem, který tekutinu neobsahuje.

Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu (BIA) přístroj změří:

Bio-impedanční metodou vyhodnotí:

Výsledek analýzy nám umožňuje :

© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz