Biorezonanční terapie Pardubice

Teoretické odůvodnění nové metody nazvané biorezonanční terapií (BRT) bylo provedeno v 80. letech na bázi fundamentální vědy - kvantové fyziky. Toto zdůvodnění pohlíželo na živý organismus jako na novou kvantovou úroveň organizace hmoty, což umožňovalo jakoukoliv nemoc považovat za odchylku od normy v „elektromagnetickém obale" člověka, který bylo možné regenerovat vlivem elektromagnetických kmitů velmi nízké intenzity na rezonanční frekvenci pacienta.

Výborně funguje biorezonanční terapie ve spojení s homeopatií. Zvláště pozitivní výsledky se dosahují při léčbě alergií, nehledě na době stáří a příčiny. Na BT přístroji je možné připravit antipreparáty. Například: antialergeny ( antičokoláda, antipomeranč ). Pacientovi tak odpadá povinnost brát léky ( nitroglycerin, klofelin, atd ), které vyvolávají vedlejší negativní efekty v organismu. Je možné též připravit antinitroglycerin a podobně. Přístroj umí připravit informační kopii léčebného přípravku, zapsat na nosič pouze pozitivní část a předat pacientovi tuto elektronickou kopii.

Jak ukázala praxe, metoda BRT umožňovala vyléčit až 95% onemocnění, zatímco tradiční moderní medicína byla schopna porazit pouze 30% onemocnění. 70% onemocnění přecházelo do chronického stádia.

Přesvědčivost výsledků vedla k doporučování metody BRT ministerstvem zdravotnictví, k čemuž došlo v roce 1989. V potaz byly brány nejen očividná léčivá a diagnostická efektivita dané metody, ale i její další, vcelku důležité, výhody.

Velmi často například dochází u pacienta k alergické reakci po požití některého z léčiv.

Metoda BRT není medikamentózní a navíc výrazně podporuje odstraňovat alergické projevy (ať už medikamentózního či nemedikamentózního původu).

Dále je výhodou této metody i to, že se může užívat nejen pro léčbu, ale i v rámci prevence bez vedlejších účinků.

Pomocí BT přístroje je možné se zbavit špatných zvyků: připravit antinikotin, antialkohol. Už během 2 týdnů od počátku přijímání se začíná snižovat chuť k tabáku či alkoholu.

Rozsáhlé terapeutické možnosti BRT se nejvíce projevují při léčbě tzv. nevyléčitelných nebo téměř nevyléčitelných nemocí jako je např. Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, epilepsie, bronchiální astma, vitiligo a další... kombinací parametrů elektromagnetického působení je nespočet, proto účinkuje BRT na rozsáhlé množství onemocnění.

Efektivita BRT je dobře vidět na příkladu léčby vředů. Uzavření poškození žaludeční sliznice a dvanáctníku se dosahuje v 96%. Délka léčby se navíc zkracuje 3 - 4 násobně a recidiva se objevují 5 - 6 násobně méně.

Nebo si můžeme vzít za příklad nemoc vitiligo - oficiálně je tato nemoc považována za neléčitelnou. Nemocní ale již při 2 či 3 návštěvě pozorují obnovu pigmentace v bílých plochách na kůži.

 

Je třeba přiznat, že standartní metody léčby cukrovky 1. typu se často řeší tím nejjednodušším možným způsobem - doživotní aplikací inzulínu - hormonu, který si za normálních okolností produkuje zdravý organismus sám díky speciálním beta-buňkám pankreasu. Poškození těchto buněk je obvykle vyvoláno několika faktory: geneticky, vnější faktory (stres, ekologie) a autoimunitní faktory. V posledním případě se protilátky, které jsou obvykle namířené na boj s viry, obrací proti vlastním buňkám. Virové infekce mohou zároveň i cíleně napadat přímo beta-buňky. Jakmile se v nich viry usídlí, tak je sice nezničí, ale změní je natolik, že zmatená imunitní soustava začíná sama ničit své vlastní beta-buňky. Velmi často vzniká cukrovka 1. typu pod vlivem infekcí: virus Coxsackie B, příušnice, plané neštovice, zarděnky, spalničky, cytomegalovirus. Tím pádem je zcela očividná značně provokační role virů ve vývoji inzulínové cukrovky. Ve spojitosti s tím se zdá být léčba cukrovky pomocí biorezonance vhodnější, což je potvrzeno i praktickými výsledky.

Velice zajímavá je léčba pomocí donoru. Na cukrové kuličky se zapíše energetická kopie nemoci člověka. Následně se touto nemocí zatíží zdravý člověk, při čemž se zapíše informace úspěšného boje s nemocí a následně se pak kopie této informaci dá nemocnému člověku. Negativní vliv na organismus donora se okamžitě odstraní.

V podobě autodonoru je možné použít samotného nemocného. Například, pokud měl zdravou jednu ledvinu, a druhou nemocnou, je možné vyléčit nemocnou ledvinu pomocí harmonického kmitání zdravé ledviny.

Jiný příklad z oblasti biorezonance. Stratosféra má kmitání srovnatelné s kmitáním alfa-rytmu lidského mozku v bdělém stavu. Je možné, že právě proto mají sluneční skvrny a zvýšená sluneční aktivita negativní vliv na citlivé nemocné lidi.

Jde o to, že živé buňky (viry, mikroby, buňky rostlin, živočichů a člověka) generují zcela individuální vlny. Jakékoliv změny, které proběhnou v buňce daného organismu (například pod vlivem viru), se projeví na frekvenčních charakteristikách dané buňky. Nicméně pokud budeme znát frekvenční charakteristiku zdravé buněčné membrány a budeme na buňku působit odpovídajícími vlnami, můžeme danou buňku „naladit" na potřebný frekvenční režim. Taková komplexní korekce normalizuje celkový imunitní stav a podporuje organismus ve vytváření vlastních rezerv pro boj s viry, parazity a dalšími.

Jakmile ale počítač zachytí frekvenci viru, zesílí tento signál a vrátí jej zpět, čímž začne blokovat životní frekvenci nebezpečné infekce a postupně jí zničí. Při tom energie zdravých buněk milionkrát převyšuje energii patologických a proto rezonanční záření není pro zdravé buňky nijak škodlivé. Tím pádem může mít biorezonanční terapie i velmi dobré antivirové uplatnění. Proto při léčbě cukrovky 1. typu je více než vhodné využít komplexního přístupu a spojit tradiční terapii a blokaci samotné příčiny onemocnění šetrnou metodou biorezonanční terapie.

 

© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz