Dr. Hulda Clark

Clark.jpg

Hulda Regehr Clark studovala biologii na Saskatchewanské Universitě v Kanadě. Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na Mcgillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii buněk. Obdržela doktorát v roce 1958. V roce 1979 opustila vládou financovaný výzkum a začala soukromou praxi. O šest let později objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů. V průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí. Hulda Regehr Clarková pořádala přednášky a semináře po celém světě a pomocí jejích postupů již tisíce lidí získalo zpět to, co je nejcennější - zdraví. Dr.Hulda Regehr Clarková přinesla do moderní doby mnoho nových informací pro léčbu pomocí frekvenčních generátorů. Její hlavní přínos spočívá ale v tom, že se nebála perzekucí a falešných osobních obvinění a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila v několika svých knihách, které vydala po sobě ve velmi krátké době. Tyto informace se tak dostaly k široké veřejnosti a tak následovaly pokusy a výzkumy dalších vědců a lékařů, kteří výsledky Dr. Clarkové potvrdily a stále potvrzují. Za toto prolomení nevědomosti u široké veřejnosti patří paní Clarkové velký dík.

Před několika lety zveřejnila svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v lidském těle pomocí svého vynálezu, kterým je přístroj zapper. Je to v podstatě frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum potvor, které v sobě člověk nemá mít. Po dlouhé době má česká republika opět jedno prvenství a to díky firmě Z - technology s.r.o.a jejímu přístroji Super Ravo Zapper, který je v současnosti nejpropracovanější zapper pro širokou veřejnost.

Paní Clarková sepsala své zkušenosti do několika knih, jež některé z nich jsou dnes i v českém jazyce.

Revoluce v léčení nemocí (dnes již druhé revidované vydání)

Popisuje postřehy a souvislosti s různými dysfunkcemi orgánů a postupy jak se potíží zbavit. Obsahuje výčet nejběžnějších bolestí od špičky prstů na noze až po hlavu, co bývá nejčastější příčinou a také návod, jak se toho zbavit. Kniha obsahuje také seznam frekvencí parazitů.

Revoluce.jpg

Léčba a prevence všech druhů rakoviny

Kniha, kterou by měla vlastnit každá rodina. Dr.Clarková ve své zatím poslední knize popisuje, jak tato obávaná nemoc vzniká a co stojí za jejím rozvojem. Kniha obsahuje podrobné návody jak během 14 dní zastavit postup této nemoci a rady, jak dojít k vytouženému cíli všech, touto chorobou postižených lidí - k vyléčení. Postupy zveřejněné v této knize jsou podpořené praxí z klinik Dr.Clarkové v Mexiku, kde se lidé postižení touto chorobou úspěšně léčí. Kniha Dr.Clark (česky, 600 stran, uvnitř DVD s rozhovorem s Dr.Clarkovou, český dabing, 30 min.)

Léčení rakoviny.jpg

 

Od doby vydání překladu české knihy Dr. Clarkové však došlo ke značnému posunu při používání generátorů pro zapping. Současné výsledky výzkumů hovoří jasně pro cílené potlačování jednotlivých nemocí specifickou frekvencí, plynule kolísající v určeném frekvenčním pásmu - tento požadavek plně splňuje Super Ravo ZAPPER. Zároveň je ale třeba z těla vyloučit velké množství těžkých kovů a chemikálií, což často neberou v potaz příznivci zabíjení parazitů a dalších patogenních organismů v našem těle. Dr. Hulda Clarková prováděla ve své době velmi komplexní detoxikace těla. Neměla ale v ruce Sensitiv, aby si ověřila, zda chemikálie a těžké kovy z těla mizí účinně.

Když vyšla první knížka Dr. Clarkové v českém jazyce, přečetl jsem ji, a tenkrát jsem dospěl k názoru, že paraziti nejsou ten hlavní problém. Myšlenky v této knize byly pro mě příliš zvláštní. Dlouho jsem pracoval pouze s detoxikací od střevních kalů, detoxikací od překyselení a zaplísnění. Pak přišel darkfield mikroskop a moje poznání se zpřesnilo. Najednou jsme viděl těžké kovy, chemikálie a kapilární parazity. Neviděl jsem ale parazity v jednotlivých orgánech těla. Pokorně jsem se k dílu Dr. Clarkové vrátil až s pořízením Senzitivu, kdy nyní mohu jasně vidět, čím je naše populace zatížena.

 

 

 

 


© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz