Plazmový generátor RPZ 14 od Zapper Technology

Plazmový generátor RPZ 14 využívá princip bezkontaktního přenosu frekvenci dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů – DR. Royala Raymonda Rifa.

rife.jpg

V naší poradně pracujeme s inovovaným plazmovým generátorem od společnosti ZAPPER TECHNOLOGY s.r.o., který účinně a rychle ničí patogenní organismy, jelikož je schopen pronikat celým tělem i do kostí a střevní mikroflóry.

zapper.jpg

Plazmový generátor české konstrukce společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů od 1Hz až do 900kHz. Patři na první místo ve světě, ostatní výrobci nejsou technicky schopni takovéto generátory sestrojit. Před sestrojením RPZ 14 byl nejúspěšnější komerčně nabízený plazmový generátor z kanadské výroby, který pracuje maximálně do 200kHz. Držitel patentu na Rife/Bare zařízení ( americký vynálezce a konstruktér James Bare ) dosahuje se svými výrobky maximálně na frekvenci 500kHz.

Konstrukce tohoto generátoru je doslova alchymie, vše musí být naprosto přesné. Mnoho součástek je vyráběno pouze pro účely tohoto generátoru a vývoj i výroba vysokonapěťových součástí je kompletně dodávána výrobcem z USA. Na výstupu,který zapaluje plazmový výboj je napětí kolem 5000 – 8000 Voltů, skokové proudové nárazy dosahují několika stovek Ampérů. Trubice, které pulsy do okolí cca 15m vysílají, jsou vyráběny s přesným složením vzácných plynů, které používal Dr.R.R.Rife.

plasmová trubice.jpg

V současné době, jde o zatím nejdokonalejší přístroj tohoto druhu, který stačí zničit patogen již za 3 minuty plazmování na jeho MOR ( přesná frekvence ). Na základě našich dlouhodobých zkušeností, je třeba patogen plazmovat aspoň 7 minut, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Patogeny detekujeme na Sensitivu Imago 530 ( Medical Device Class Il.A, přesnost 96% ), poté naprosto cíleně nastavíme frekvence na plazmovém generátoru RPZ 14. Pokud má klient sebou výsledky lékařských testů ( stěry,výtěry ), lze plazmový generátor nastavit dle těchto výsledků. Též lze ničit i některé nozokomiální infekce rezistentní na antibiotika a desinfekce.

Frekvenčí rozsah RPZ 14:

Nižší pásmo:

Vyšší pásmo:

Jeho přesnost je geniální.

Reakce na plazmování:

Po plazmování doporučujeme enzymoterapii a alkalizaci těla.

Zahubením patogenů vzniká toxické prostředí, které musí úklidová četa imunitních buněk vyčístit.

Záleží vždy na vaší pomoci... tedy zvýšeným pitným režimem, zdravou výživou, potravinovými doplňky a hlavně pohybem.

Intenzivním pohybem zvýšíte teplotu organismu, což vyprovokuje imunitní buňky k vyšší činnosti.

Tato metoda nenahrazuje lékařská vyšetření.

Prohlášení výrobce:

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není zdravotnický prostředek.

© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz