Plazmový generátor RPZ 14 od Zapper Technology

Plazmový generátor RPZ 14 využívá princip bezkontaktního přenosu frekvenci dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů – DR. Royala Raymonda Rifa.

rife.jpg

V naší poradně pracujeme s inovovaným plazmovým generátorem od společnosti ZAPPER TECHNOLOGY s.r.o., který účinně a rychle ničí patogenní organismy, jelikož je schopen pronikat celým tělem i do kostí a střevní mikroflóry.

zapper.jpg

Plazmový generátor české konstrukce společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů od 1Hz až do 900kHz. Patři na první místo ve světě, ostatní výrobci nejsou technicky schopni takovéto generátory sestrojit. Před sestrojením RPZ 14 byl nejúspěšnější komerčně nabízený plazmový generátor z kanadské výroby, který pracuje maximálně do 200kHz. Držitel patentu na Rife/Bare zařízení ( americký vynálezce a konstruktér James Bare ) dosahuje se svými výrobky maximálně na frekvenci 500kHz.

Konstrukce tohoto generátoru je doslova alchymie, vše musí být naprosto přesné. Mnoho součástek je vyráběno pouze pro účely tohoto generátoru a vývoj i výroba vysokonapěťových součástí je kompletně dodávána výrobcem z USA. Na výstupu,který zapaluje plazmový výboj je napětí kolem 5000 – 8000 Voltů, skokové proudové nárazy dosahují několika stovek Ampérů. Trubice, které pulsy do okolí cca 15m vysílají, jsou vyráběny s přesným složením vzácných plynů, které používal Dr.R.R.Rife.

plasmová trubice.jpg

V současné době, jde o zatím nejdokonalejší přístroj tohoto druhu, který stačí zničit patogen již za 3 minuty plazmování na jeho MOR ( smrtelná frekvence ). Na základě našich dlouhodobých zkušeností, je ale třeba patogen plazmovat 10 minut a více,aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.Patogeny detekujeme na Sensitivu Imago 530 ( Medical Device Class Il.A, přesnost 96% ), poté naprosto cíleně nastavíme smrtelné frekvence na plazmovém generátoru RPZ 14. Pokud má klient sebou výsledky lékařských testů ( stěry,výtěry ), lze plazmový generátor nastavit dle těchto výsledků, též lze ničit i některé nozokomiální infekce rezistentní na antibiotika a desinfekce.

Frekvenčí rozsah RPZ 14:

Nižší pásmo:

Vyšší pásmo:

Jeho přesnost je geniální.

Reakce na plazmování:

Je třeba si uvědomit, že plazmováním skutečně dochází k rozpukání a úhynu parazitů. Jsou plní kyselin, cukru a toxických látek. Logicky bude nějakou chvíli trvat, než se s nimi tělo vyrovná, proto dochází nejčastěji k únavě i několik dní po plazmování. Někteří klienti reagují krátkodobými střevními obtížemi ( průjem ). V případě většího množství větších parazitů může dojít k zácpě. Může dojít ke krátkodobé nevolnosti ( asi 5% klientů ), ale jsou i klienti, kteří bezprostředně po plazmě mají velký nárůst energie.

 

Po plazmování doporučujeme enzymoterapii a alkalizaci těla.

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není zamyšlen k léčení či ošetřování nemoci. RPZ 14 není zdravotnický prostředek.

© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz