Dr.Royal Raymond Rife

 

- člověk, který uměl vyléčit rakovinu, ale byl umlčen a zničen mašinérií mocných farmaceutického průmyslu, aby neohrozil jejich zisky

 

rife.jpgRoyal Raymond Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešní doby překonáno. Mikroskop byl schopný, přes zvláštní křemennou optiku a optickou heterodyningovou techniku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Bakterie a viry pozoroval živé!!!

Rife objevil shodou náhod způsob úspěšné likvidace původců nemocí s využitím rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době. Tento poznatek odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem nebyl jeho vysněný cíl - levný lék pro smrtelně nemocné lidi. To mu překazili mocní představitelé rakovinového průmyslu, kteří neměli zájem na tom, aby se lidé uzdravovali za pomocí levných metod.

Abyste měli představu, co převratného vlastně Rife objevil, na následujícím videozáznamu můžete vidět, jak organismy reagují na elektrické frekvenční pole. Pokud je pro ně frekvence smrtelná (MOR), během krátké doby se rozpuknou a imunitní systém je může zlikvidovat.

Naše současná světová medicína přes své nepopiratelné úspěchy u mnoha nemocí stále nemá kvalitní a úspěšné léky, které by lidi postižené rakovinou zbavily fyzického a psychického utrpení. Toto utrpení jim naopak svými metodami „léčby" zvětšuje.

Bohužel největší lékařští geniové v celé historii zažívali velké ústrky. Ve skutečnosti je celá historie medicíny plná příběhů geniality zrazené zpátečnickým myšlením a žárlivostí, ale nejžalostnější je to, že se tak děje mnohdy z touhy po penězích a z chamtivosti.

V devatenáctém století se Ignác Semmelweiss usilovně snažil přesvědčit chirurgy, aby sterilizovali své nástroje a používali sterilní chirurgické postupy. Louis Pasteur byl zesměšňován dlouhá léta pro jeho teorii, že bakterie mohou způsobovat nemoci. Jiní lékařští vizionáři zkusili také spoustu ustrkování a posměchu, když se snažili zpochybnit lékařská dogmata, včetně takových legend jako byl Conrad Roentgen a jeho paprsky. William Morton pro podporování myšlenky na anestézii, William Harvey pro jeho teorii krevního oběhu, a mnoho jiných včetně: W.F. Kocha, Reviciho, Burzynskeho, Naessensena, Priora, Livingstona, Hoxseye a spousty dalších.

 

Ti, kteří mají z nastavení ortodoxní medicíny největší zisky, se snaží neutralizovat a zničit ty, kdo mohou jejich zisky ohrozit, a dost často se stává, že takový vizionář platí za své kacířství skutečně velkou cenu.

Přečtěte si více o Raymondu Royal Rife v několika publikacích, které o něm byly vydány. V češtině vyšla kniha Léčba rakoviny, která fungovala. V angličtině pak mnoho dalších.

Zde je malé shrnutí informací o géniovi 20. století, jehož objevy a osobu bohužel zlikvidoval rakovinový průmysl a bezmezná chamtivost a sobectví. Jsou z knihy Léčba rakoviny, která fungovala.

Royal Raymond Rife se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1971. Po svých studiích na John Hopkins University Dr. Rife vyvíjel technologie, které se ještě dnes běžně používají v optice, elektronice, radiochemii, biochemii, balistice a letectví. Na základě těchto znalostí byl vyvinut i jeho generátor frekvencí pro ničení choroboplodných zárodků, bakterií a virů v lidském těle.

Za svojí práci obdržel 14 významných světových ocenění a získal čestný doktorát University v Heidelbergu. V průběhu 66 let projektoval a stavěl lékařské přístroje. Pracoval pro firmu Zeiss Optic, pro vládu USA a pro několik soukromých mecenášů. Nejvýznamnější z nich byl milionář Henry Timkin.

Vzhledem tomu, že byl Rife vzdělaný v různých oborech, hledal své odpovědi intuitivně i za hranicemi vědecké struktury té doby. Zvládl mnoho vědeckých disciplín a jeho znalosti vydaly za znalosti celého týmu vědců z různých oblastí vědy. Tak vznikala nová technologie, kterou nejprve Rife vynalezl a potom i sám zkonstruoval.

Mezi Rifeho vynálezy patří, ultrafialový mikroskop, mikro-skalpel a mikro-manipulátor a řada dalších věcí. Když posoudíte jeho hojné úspěchy, pochopíte, jak jeho mysl byla všestranně nadaná.

V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součásti a byl schopný zvětšit na 60 000 násobek normální velikost. S tímto unikátním mikroskopem, se Rife stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry, a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo ukázat.

 

Moderní elektronové mikroskopy okamžitě zabíjejí, to co je pod nimi, a potom můžeme sledovat jen mrtvé zbytky organizmů. V Rifeho geniálním mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu a množí se, reagují na karcinogenní látky, a jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou.

Jak byl Rife schopný dosáhnout tak pozoruhodných výsledků v době kdy ještě elektronika a lékařství nebylo na takovém stupni vývoje jako dnes? Proberme si pár technických detailů z funkce přístroje.

Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem, individuální podpis každého mikroorganismu. Potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus. Požadovaná vlnová délka byla vybrána proto, protože rezonuje se spektrografickým podpisem uvedeného mikroorganismu. Každá molekula totiž osciluje svojí vlastní frekvencí. Atomy, které se společně formují v molekuly, jsou drženy v molekulárním uspořádání, kovalentním energetickým svazkem, který vysílá i absorbuje svojí specifickou elektromagnetickou frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. Rezonance zesílí vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.

Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a stane se viditelným, když je barevná frekvence a rezonance shodná s jejich vlastním spektroskopickým podpisem. Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným mikroskopem.

Více než 75% organismů, které mohl vidět Rife ve svém mikroskopu, jsou viditelné, pouze v ultrafialovém světle. Ale ultrafialové světlo lidské oko nevidí. Rife překonal toto omezení použitím záznějové techniky, která se stala běžnou s příchodem rozhlasového vysílání. On osvětlil mikroorganismus, (obvykle virus nebo bakterii) dvěma různými frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto dvě vlnové délky vyprodukovaly interferenci, kterou sloučil dohromady. Tato interference, již měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného lidskému oku. Takto udělal Rife mikroorganismy (bakterie a viry) viditelné bez jejich zabití způsobem, které dnešní elektronové mikroskopy neumožňují.

V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nemohli pochopit, jak to vše vlastně dělá, a proto často cestovali za ním do jeho laboratoře v San Diegu, aby si prohlédli jeho mikroskop.

Jedním z nich byla paní Virginia Lewingstonová, která se nakonec přestěhovala z New Jersey, do Point Loma v San Diegu, které leží nedaleko Rifeho laboratoří a stala se jeho častým hostem. Virginie Lewingstonová, obdržela celou řadu ocenění za rozpoznání mikroorganismů způsobujících rakovinu a svoje práce, začala publikovat po roce 1948.

Royal Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Rife udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové. Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir, prošel přes ultra jemný filtr a byl vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno, nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX).

Virginia Livingstonová ve svých zápisech, přejmenovala tento vir na Progenitor Cryptocides. Royal Rife nebyl v jejích písemnostech nikdy zmíněn (!). Rife dostával velice málo ocenění za své monumentální objevy - byl nenáročný vědec, který se spíše věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice, (který si mohl dovolit, díky svým mecenášům) ho později zanechal v nevýhodě, když ho mocné síly napadly. Vlivem mocných lidí z farmaceutického průmyslu, bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí.

Rozpoutala se zuřivá diskuse mezi těmi, kdo viděli měnící se formy virů pod Rifeho mikroskopem a mezi těmi kdo nic neviděli a nevěřili. Mezi těmi kdo udělal závěr, aniž by se zajímal o skutečnosti, byl i vlivný lékař Dr. Thomas Rivers.

Rivers tvrdil, že Rifeho mikroskop nic neodhalil a že není žádný důvod věřit této teorii. Bohužel, stejný argument je používán dodnes v hodnocení, mnoha jiných alternativních lékařských postupů.

Nic nemůže přesvědčit zavřenou mysl.

Většina z těch, kteří měli k Rifeho výzkumu záporné stanovisko, nikdy jeho mikroskop ani neviděla, protože cestovat do San Diega bylo dost nepohodlné a letadlem v té době poměrně riskantní. Diskuse o životním cyklu virů byla rozhodnuta ve prospěch těch, kdo sledují zamrzlý obraz v elektronovém mikroskopu před těmi, kdo sledují životní cyklus virů v reálném čase.

Mnoho lékařů a vědců od té doby potvrdilo objev rakovinového viru a jeho mnohotvárnou povahu. Bylo provedeno mnoho dalších laboratorních experimentů, včetně použití mikroskopu Gastona Naessense. Rife také pracoval společně s mnoha špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří potvrdili nebo schválili různé oblasti jeho práce. Zde jsou některá jména: E.C Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC), R.T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway), George Fischer (dětská nemocnice New York), Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla), Karl Meyer (Hooper Foundation, S.F.), M. Zite (Chicago University) a celá řada dalších vynikajících odborníků.

Rife ignoruje veškeré diskuze a místo toho se soustřeďuje na vylepšení své metody ničení virů. K zabití virů používá stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem je rezonance.

Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které rezonují, až došlo k jejich deformaci a rozkladu. Tato frekvence byla Rifem nazvána jako smrtelný oscilační poměr, nebo také ‚'MOR' a nedocházelo při ní k žádnému poškození okolních tkání.

 

Tento princip může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu, která se dostane do rezonance. Vše ostatní má jinou frekvenci, a proto je zničena pouze sklenice.

 

Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula určitého druhu má svojí vlastní frekvenci.

Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které zničí původce např. oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanu, chřipky a dalších choroboplodných mikroorganismů.

Dnes existují přesné seznamy všech naměřených frekvencí, které zjistili výzkumníci. Najdeme je například v knize The Electroherbalism Frequency Lists nebo v knize CAFL.

 

V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat pacienty smrtelně nemocné rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.

Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie, byl 100 %.

Tento „pokus" byl pečlivě zdokumentován a podrobně popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru.

To bylo celé léčení - (tedy žádné jedovaté pilulky či roztoky, které jsou vznešeně nazývány chemoterapie...)

Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí. Zde je seznam lékařských autorit, kteří se tehdy banketu zůčastnili.

Dr. Arthur I. Kendall

Dr. S. Fosdick Jones

Dr. C. M. Hyland

Dr. Alvin G. Foord

Dr. V. L. Andrews

Dr. Milbank Johnson

Dr. Rufus B. Von Klein Scmidt

Dr. Wayland Morrison

Dr. F. C. E. Mattison

Dr. Joseph Heitger

Dr. E. M. Hal

Dr. C. W. Bonynge

Dr. E. W. Butt

Dr. A. S. Heyt

Dr. E. W. Lanson

Dr. A. H. Zeiler

Dr. R. W. Hammack

Dr. C. D. Maner

Dr. Ellis Jones

Dr. Allen B. Kanaval

Dr. Sanwel J. Tattison

Dr. J. BrandoBruner

Dr. D.George

Dr. O. O. Witherbee

Dr. Harold Witherbee

Dr. B. O. Raulston

Dr. Linford Lee

Dr. George Kress

Dr. Albert Ruddack

Dr. Richard Winter

Dr. M. Aubrey Davidson

Dr. W. H. Sooins

Dr. Walter V. Breem

Dr. C. E. Zobell

Dr. B. Winter Gonin

Dr. O. C. Grunner

Dr. James B. Couche

Dr. K. F. Meyer

Dr. Arthur W. Yale

Dr. E. L. Walker

Dr. E. C. Rosenow, Sr.

Dr. E. F. F. Copp

Dr. Royal Lee

Dr. Lee Deforest

Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popírala, že by se někdy s Rifem setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu? Vypadá to, že se zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty, dostali do špatných uší. Vzpomínáte na hypotetické úvahy na začátku článku, jak jsme uvažovali o tom, co by se stalo, kdyby byl objeven lék na všechny nemoci? Můžeme zjistit, co se dělo dál.

Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně, nemůže odmítnout. Rife však odmítl. Nejsou známy přesné podrobnosti této nabídky. Známe ale podmínky, které nabídl Fishbein, Harrymu Hoxeyovi, aby získal kontrolu nad jeho bylinnou léčbou rakoviny. Fishbein, zastupující AMA, by pobíral po dobu devíti let veškeré zisky a po uplynutí této doby, pokud by vše pracovalo dobře, by Hoxey začal dostávat 10 % ze zisku. Hoxey se rozhodl nabídku nepřijmout. Když Hoxey odmítl, tak Fishbein použil svůj mocný politický vliv a Hoxey byl zatčen 125 krát v průběhu 16 měsíců. Obvinění, (praxe bez licence) byla vždy řešena mimosoudní cestou, ale týrání mělo u Hoxeye za následek duševní onemocnění.

Ale Fishbein pochopil, že podobná strategie, by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění, musel čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife pracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy při použití jeho léčby. To poslední, co by farmaceutický průmysl chtěl, je veřejné líčení s člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení, jen malé množství elektřiny. To by u celého národu mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují léky. A nakonec Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů, včetně filmové a fotografické dokumentace. Byla potřeba jiná taktika.

První co bylo podniknuto, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel.

Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data, (v době, kdy nebylo možné udělat fotokopie ani použít počítače), někdo se snažil odstranit jeho drahocenné virové mikroskopy. Tyto mikroskopy někdo ukradl. Ještě před tím zničil úmyslně založený požár do základu Burnettovu laboratoř v New Jersey, zrovna v době, kdy se vědci připravovali oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce. Další pohroma ale přišla později, když policie nezákonně zabavila zbytek dokumentace z Rifeho padesátiletého výzkumu.

Potom v roce 1939 pomáhali agenti farmaceutických společností Philipu Hoylandovi ve strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje. Sám Rife nebyl členem této společnosti. Společnost byla zruinována náklady na soudní výdaje a dostala se do konkurzu. Během velké krize potom společnost definitivně zanikla.

Co se dělo dále v nemocnicích a výzkumných centrech, kde se s úspěchem zkoušela Rifeho léčba? Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale nemohli si dovolit ztrátu dotací a nemocničních privilegii.

Byly vynaloženy velké finanční částky na to, aby ti kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie. Ošetřování lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod.

Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern School of Medicine, který pracoval s Rifem na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla skutečně velká částka peněz.

Také Dr. George Dock, jako další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem, byl umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu věnovala ty největší pocty. Také Dr. Couche a Dr. Milbank Johnson, kteří s Rifem spolupracovali, se vrátili k předepisování léků.

Po ukončení této záležitosti, lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydali již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách, neslyšeli ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství.

Kolik lidí již za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?

V současné době v celém světě, umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí.

Rife byl svědkem fenomenálního růstu American Cancer Society, Salk Foundation a dalších společností, které se zabývají léčením nemocí a které on ve svých laboratořích v San Diegu, vyléčil již dávno před tím. V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjely pacienty dříve než choroba.

Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich nevěděl. Když bylo tohoto dosaženo, Rife byl otřesen a ztratil zájem o další práci a řešil svojí bolest pitím alkoholu. Otupoval tím své vědomí, které se nemohlo srovnat s tím, že půl století pracoval zbytečně a výsledek jeho práce je ignorován, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky. Vše jen pro peníze.

V roce 1971 Royal Rife umírá na požití diazepamu společně s alkoholem. Možná že to byly jeho frekvence, které mu pomohli, aby se dožil tak vysokého věku i přes to, že nadměrně požíval alkohol.

Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udržela tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem ‚' Rakovinná léčba která fungovala' (The Cancer Cure That Worked). Ke slovu se dostal i další materiál z Rifeho práce.

Dnes jsou Rifeho přístroje, ale v novém provedení opět na trhu. Přístroje jsou různé, od jednoduchých až po složité a tomu odpovídá i cena. Při použití přístroje, je naprosto rozhodující, možnost nastavit přesnou frekvenci, jinak jsou výsledky rozporuplné, nebo žádné. Proto je třeba věnovat výběru přístroje náležitou pozornost. I některé drahé jednotky, mají vážná technická omezení a je škoda peněz na jejich pořízení. Stejně tak není možné očekávat slibné výsledky od levných přístrojů. Jen přesně nastavená frekvence se může dostat do rezonance s mikroorganismem určitého druhu a na tom závisí náš úspěch.

Tento samý problém vedl k tomu, že se původní provedení Rifeho přístroje v něčem změnilo. Novější technologie aplikuje přenos frekvencí na tělo, pomocí desek a nalepovacích elektrod. Nastavení přesné frekvence a dostatek tekutin, jsou základní kritéria k dosažení úspěchů, stejných jako měl Rife.

 

Používám nejpřesnější plasmový generátor od Zapper Technology, který je schopný patogenní mikroorganismy zničit i v kostech a střevním obsahu, jelikož jeho frekvence plně prostupují všemi tělesnými tkáněmi.

 

Bohužel tato technologie i v dnešní době není povolena pro lékařské účely a mohou ji používat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři buď o této metodě nic nevědí, nebo mají strach používat ve své praxi přístroje, které nejsou určeny pro lékařské účely, aby se nedostali do potíží. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka a jedna z nejvýznamnějších žen naší doby Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení - nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena. Ale paní Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu.

 

 

 

 

© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz