Reference klientů

Zánět moč.měchýře

Paní Š. z Trutnova přijela ke konci roku s opakovanými záněty močového měchýře, s kterými se trápila zhruba rok. Posledních 6 měsíců byly záněty dvakrát do měsíce. Po několikerých ATB se stav nelepšil. Zoufalá ze stávajícího stavu vyhledala moji poradnu. Pomocí plazmového generátoru RPZ 14 jsem situaci ihned řešil. Druhý den mi paní Š. sama volala, že je problém vyřešen a žádné obtíže již nemá.

 

Bradavice v oblasti genitálií

Do poradny přijela paní K. ze Šumperka s půlročním problémem v oblasti genitálií. Stávající problém byl znám, proto byl použit rovnou plazmový generátor RPZ 14. Do týdne bradavice (Condylomata) zmizely.

 

 

CMP (cévní mozková příhoda)+inkontinence

Po prodělané CMP a konstatování lékařů, že zůstane „ležák", po roce rehabilitací a cvičení přijel pan P. z Havlíčkova Brodu. Pohyboval se velmi pomalu pomocí francouzské hole, chůze do schodů nebyla téměř možná. Dozvěděl se informaci o možnostech a účincích biorezonance. Po konzultaci jsme se domluvili na 10 denní BRT (biorezonanční terapii) na přístroji Senzitiv Imago. Hned druhý den po první BRT ukázala zlepšení i u inkontinence. Z každé terapie odjížděl neskutečně unaven, ale každým následujícím dnem cítil zlepšení pohyblivosti a úlevu. Po třetí terapii došel sám až k autu na parkoviště.Od té doby uplynuly již 4roky.Pan P. za mnou autem již jezdí sám a při chůzi používá pouze hůlku.

 

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)

U několika dětí s diagnózou ADHD se po naměření na Senzitivu potvrdila aktivní Toxoplasma gondii, kterou se člověk může nejčastěji nakazit přenosem z trusu koček. Po prvním vyplazmování T.gondii rodiče zaznamenali zklidnění. Při následné kontrole po 14 dnech již nebyl parazit naměřen. Dle konstatování rodičů si všimli změny chování (k lepšímu) i vychovatelky v mateřské školce.

 

Revmatoidní artritida - 3letý chlapeček

Přijeli rodiče s 3 letým chlapcem a diagnózou revmatoidní artritida. Téměř od narození bral antibiotika. Vzhledem k tomu, že se jeho stav nelepšil, lékaři navrhli pokračovat v léčbě kortikoidy intravenózně (nitrožilně). Naměření zjistilo několik aktivních bakterií, které se likvidovaly pomocí plazmového generátoru. Otec byl k alternativní léčbě velmi skeptický. Při odjezdu však musel konstatovat, že muselo dojít k úlevě, neboť chlapec běhal bez větších známek bolesti.

 

Dlouhodobé bolesti hlavy - Adenovirus

Pan K. z Pardubic trpěl dlouhodobými bolestmi hlavy. Veškerá lékařská vyšetření, která absolvoval byla negativní. Po naměření na Senzitivu Imago byl zjištěn masívně Adenovirus. Pokud lékař v žádance nezadá konkrétní žádost na vyšetření Adenoviru, dělá se pouze běžné bakteriologické vyšetření. Po opakovaném plazmování problém zmizel.

 

Děložní polyp

Paní M. z Prahy se objednala s lékařskou diagnózou - děložní polyp a návrhem na operativní odstranění. Bylo to v mých začátcích práce s plazmovým generátorem a s tímto problémem jsem se tenkrát setkal poprvé. Výsledek po nastavení konkrétní frekvence byl úžasný. Za týden mi večer volala, zda je možné, že by z ní samovolně polyp vyšel na toaletě v podobě „rozloupnuté švestky". Následné kontrolní vyšetření na gynekologii potvrdilo, že polyp tam již není.

 

Cysty v prsou

Po vyšetření na klinice v Praze a doporučením na operativní zákrok, přijeli rodiče s 11letou dcerou. S lékařskou diagnózou se nechtěli smířit. Po předchozích zkušenostech jsem již věděl co nastavit do plazmového generátoru. Naplánovaná kontrolní návštěva u lékaře po 5 dnech od plazmování ukázala, že malé cysty zmizely a velké se o 2/3 zmenšily. Od operačního zákroku se upustilo.

 

Borelióza

Za svou dlouholetou praxi jsem se setkal s několika závažnými případy onemocnění borreliózou. Případ od případu se něčím lišil. Díky tomu jsem měl možnost vyzkoušet několik různých postupů, až jsem se dopracoval k nejefektivnějšímu, jak lidem pomoci. Určitě se výsledek odvíjí od doby prodělané boreliózy a tím pádem k jak dalekému poškození došlo. Borrelie se usadí v některém z postižených orgánů či tkání. Pozdější stadia onemocnění zasahují nejčastěji kůži, klouby, kardiovaskulární systém a centrální nebo periferní nervovou soustavu. Praxe ukázala, že je důležité problém neodkládat. Včasným zásahem se dosáhne nejlepšího výsledku.

 

Epilepsie

Při měření v Prostějově přišla maminka s 9 letým chlapcem, který si neustále stěžoval na bolest hlavy. Veškerá lékařská vyšetření byla negativní, nic závažného nenašla a epilepsii vyloučila. Avšak po naměření na Senzitivu se objevila v kolonce možné komplikace - juvenilní myoklonická epilepsie - v hodnotícím čísle, které se u Senzitivu používá k určení aktivity, jako neaktivní. Navrhl jsem 10 po sobě jdoucích BRT(biorezonančních terapií). Po měsíci od ukončení BRT mi maminka volala, že stav syna je bezproblémový.

 

Yersinie

S otoky nohou přijel pan M. z Jihlavy, které mu obvodní lékař léčil pouze antibiotiky. Protože se stav nelepšil, požádal pan M. svého lékaře o další vyšetření. Laboratorní vyšetření ukázalo na bakterii yersinia.Léčba pokračovala dalšími antibiotiky. Otoky nohou až do výšky kolen neustupovaly, proto začal hledat řešení jiné. Setkáni s touto bakterií bylo v té době pro mě nové. Protože pán přijel s laboratorními výsledky, mohl jsem přistoupit rovnou k plazmování. Po nastavení příslušných frekvencí a dvakrát zopakované kůře, otoky zmizely.

 

Infekční mononukleóza

Jelikož mám s tímto onemocněním i osobní zkušenost, dosahuji výborných výsledků již za velmi krátkou dobu.

 

Bechtěrev

S dvacetiletými problémy a diagnózou Bechtěrevovy choroby se objednal pán od Benešova na doporučení své fyzioterapeutky (bývalé klientky). Kromě likvidování patogenních organismů v těle a nastavení detoxikačního postupu, jsou velkým přínosem a úlevou pro klienta BRT (biorezonanční terapie) na Senzitivu Imago. Kombinace cvičení, masáží a BRT přináší výsledky, v tomto případě je to však běh na dlouhou trať.

 

Plísně, Akné, Ekzémy, Lupénka, Atopický ekzém, Bradavice

V dnešní době je tato skupina onemocnění značně rozšířená. Jak jsem již zmínil v odstavci „o mně", mám s těmito problémy, které trápí mnoho věkových skupin i velké osobní zkušenosti. Nespokojenost lidí s postupem klasické medicíny, kde se řeší pouze důsledek a ne příčina, je stále častější. Ke každému případu je nutný individuální přístup. Vždy je nutné začít řešit vnitřní prostředí organismu. Od toho se odvíjí další postupy - nutná detoxikace, zjištění patogenních organismů v těle a jejich následná likvidace, dodržení doporučených omezení ve stravovacích návycích. Výsledek se brzy dostaví.

 

Bolesti pohybového ústrojí

V této oblasti problémů se mi za dlouholetou praxi se Senzitivem Imago osvědčilo používat BRT (biorezonance). Správný postup je 10 po sobě jdoucích terapií, ale zkušenosti ukázaly, že v některých případech stačí pouze terapie jedna, nebo ji při kontrole zopakovat.

 

Příušnice

Dostat ve 32 letech příušnice, není žádná legrace. Volal mi můj kamarád, že v jejich fotbalovém klubu řádí příušnice. On se však jediný rozhodl pro alternativní cestu. Přijel s horečkou a zduřelými uzlinami. Po naměření a zjištění všech patogenních organismů se plazmovalo. Druhý den mi volal, že horečka ustoupila a uzliny se zmenšily. Bylo nutné postup zopakovat ještě jednou. Do 4 dnů byl bez obtíží.

 

Gynekologické problémy

Další velkou skupinou jsou ženy s gynekologickými problémy. Jsou to výtoky, opakované záněty močového měchýře, cysty na vaječníkách, myomy, polypy, mykózy atd. Lékaři, některé, pro ně již banální problémy, např. výtoky neřeší. Je to jeden z častých problémů, na které si ženy ztěžují. Ve všech případech po naměření zjišťuji patogenní organismy, které jsou původci již zmiňovaných problémů. Je známé, proč selhává klasická medicína. Patogenní organismy jsou čím dál tím více rezistentní na léky. Frekvence, v kterých se pohybují, však nemění. Proto je úspěšnost jejich likvidace na plazmovém generátoru vysoká.

 

Staphylococcus aureus

Za svou praxi jsem se setkal s několika případy, kdy se klienti delší dobu léčili s touto bakterií a která také patří do skupiny rezistentních na antibiotika. Jeden z posledních případů se s ní potýkal několik let. Diagnóza byla známá, proto se nemuselo měřit a plazmový generátor jsem nastavil na již několikrát mnou vyzkoušený postup. Při následné lékařské kontrole byl výsledek - negativní. A tento výsledek byl u všech klientů.

 

Zde můžete vidět mé první výsledky s atopickým ekzémem mého syna v roce 2002.

ruka před léčbou.jpg

Zde je ruka syna těsně po zahájení detoxikace. Ekzém na ruce měl od narození. Byla zde suchá místa. Tento žádoucí projev, kdy celé místo zreagovalo a zmokvalo, nastal cca 2 týdny po zahájení přírodní detoxikace.

ruka 4. den.jpg

Takto vypadala ruka za další 4 dny, kdy se rychle začala hojit.

ruka téměř vyléčená.jpg

Tady vidíte výsledky detoxikace za 2 měsíce. To, co lékaři nevyřešili za 10 let, to vyřešila detoxikace funkčními přírodními produkty za 2 měsíce!

Přicházely další zkušenosti, jako byl bércový vřed. Pán chodil skoro rok od obvodního lékaře ke kožnímu. Denně za ním musela jezdit sestřička na převazy čistit ránu.

bércový vřed před léčbou.JPG

Ukázal jsem mu výsledky u mých synů, poradil jsem se s lékaři, kteří s přírodními produkty pracovali a rozhodnutí tohoto pána bylo také vyzkoušet jinou cestu než je cesta klasické medicíny, která v jeho případě nikam nevedla. Výsledky byly zřejmé za 2,5 měsíce.

bércový vřed po léčbě.JPG

 

 

© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz