Chemikálie

Narodíme se už jako toxické konzervy. Xenobiotika  - jedovaté látky -  jsou dnes rozptýlena od Jižního po Severní Pól. Není na světě místo, kde bychom se před nimi mohli skrýt.

V 60. letech 20. století bylo nalezeno 5 organochlorinových sloučenin a rtuť v mořských živočiších. Dnes je to přes 265 organických znečišťujících látek a 50 anorganických polutantů nalezených ve stejných druzích. I látky, které jsou již více jak 25 let zakázány, se stále vyskytují i pupečníkové krvi novorozenců. Například v září 2005 Greenpeace International společně s World Wildlife Fund publikovali dokument s názvem Present for Life: Hazardous Chemicals in Umbilical Cord Blood. Tento výzkum byl skutečným šokem, jelikož v pupečníkové krvi novorozenců bylo nalezeno celkem 287 toxinů, z toho 180 karcinogenních.

Seznam chemikálií, které nás denně ohrožují, je naprosto alarmující. Jsou jich stovky.

Osobně chemikálie denně pozoruji u nemocných klientů v živé kapce krve. V darkfield mikroskopu se jeví jako barevné malé laguny, kolem kterých se kumulují červené krvinky a tvoří agregace nebo červené krvinky od těchto chemikálií utíkají.

Technika snímání kapky nedovoluje, aby se vytvořila vzduchová bublina. V ČR existuje konkurenční škola darkfieldu, která kapku snímá špatným způsobem a tam se vzduchové bublinky tvoří. Tato škola neuznává chemikálie v krvi (!!!), a to ani po chemoterapii ani u klientů, kteří jsou chemikáliím vystaveni a vše interpretují jako vzduchové bubliny. To vede k tomu, že pak nemohou trefit skutečnou příčinu onemocnění! Klient musí posoudit sám, jestli je možné, aby byly v krvi chemikálie nebo látky - říkejme jim jak je libo, kolem kterých krvinky ztrácejí náboj nebo mají ničivý vliv na jejich membrány.

agregace kolem chemikálií.jpg

chemikálie samotné.jpg

 

Zde vidíte, jak červené krvinky od chemických lagun utekly. Jelikož pozoruji krve živou, mohu sledovat, jak se jednotlivé krevní komponenty chovají, pokud je ohrožena jejich integrita.

Chemikálie působí na náš organismus negativně několika způsoby, každá jedním nebo více z těchto způsobů:

-         mnohé z nich jsou karcinogenní

-         jsou mutagenní (mutují genetické informace)

-         jsou teratogenní (poškozují plod)

-         jsou reprotoxické (ohrožují plodnost)

-         poškozují hormonální systém

-         urychlují množení parazitů v našem těle

-         poškozují kvalitu krve (působí agregace červených krvinek)

-         přetěžují naše detoxikační orgány (játra, ledviny, kůže, dýchací cesty)

-         překyselují organismus

-         působí oxidační stres

-          ....

 

Chemikálie jsou nebezpečné, i pokud je člověk vystaven jen malé dávce, ale po dlouho dobu. Naše detoxikační orgány je totiž většinou neumí samy vyloučit a mají tedy v těle kumulativní efekt.

 

Pokud někdo chemikálie v organismu má, je třeba provést jejich detoxikaci a pravidelně jejich množství v krvi sledovat. Většinou dochází k jejich opětovné kumulaci v těle, pokud nelze odstranit jejich zdroj.

 


© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz