Těžké kovy - toxický odpad v krvi

 

Jak jsou těžké kovy toxické pro tělo?

1. Jsou smrtelné - často ve velmi nízkých koncentracích

LD50 (mg/kg) = Jedná se o množství látky, po které uhynulo 50 % testovaných živočichů za 24 hodin po expozici
Například: LD50 As2O3 pro člověka = 200 - 300 mg
Kadmium - Akutně: 2330 mg/kg [krysa.]. 890 mg/kg [myš]. Prach (LC50): Akutně: 50 ppm za 4 hodiny [krysa]
Hg - rtuť je toxická pro člověka v dávce 0,000001 mg/kg

 

2. Bioakumulují se v organismu, jelikož je problém je vyloučit
Biologický poločas eliminace (doba, za kterou se vyloučí polovina zátěže těžkým kovem) některých kovů:

Kadmium má v těle biologický poločas 10 - 30 let.
Polonium má v těle biologický poločas 30 až 50 let.
Cesium má v těle biologický poločas 1 až 4 měsíce.
Olovo má v kostech biologický poločas cca 10 let.
Plutonium má v kostech biologický poločas cca 100 let, v játrech cca 40 let.

 

3. Mnohé těžké kovy jsou karcinogenní.

(Cd - kadmium, sloučeniny As5+ arzen - způsobuje rakovinu plic a kůže, CrVI - čtyřmocný chrom, Ni - nikl, Be - berylium)

4. Nejsou rozložitelné (mění oxidační stav, formy, ale ne svojí podstatu), přetrvávají v životním prostředí i v organismu

5. Velký narůst koncentraci v životním prostředí
(hlavně v posledních 100 letech) a velký nárůst jejich koncentrací v živých organismech
Těžké kovy se dostávají do životního prostředí prostřednictvím přírodních a antropogenních procesů. Přírodní zdroje představují procesy zvětrávání. Antropogenní zdroje zahrnují především těžbu a metalurgii -  zpracování rud, spalování fosilních paliv (hlavně As, Cd) a zemědělské aktivity (hnojiva - např. Cd v pesticidech), textilky, výroba barviv a plastů, automobily a automobilový průmysl, kosmetický průmysl, farmaceutický průmysl ( léčiva, očkování, chemoterapie...) atd..

 

Zde vidíte zdravou krev, tak jak je vidět v darkfield mikroskopu.

celkem zdravá krev.jpg

Čistá (černá) plazma, na 1000 erytrocytů 1-3 leukocyty, červené krvinky kulaté, stejně velké, oddělené.

 

Takto vypadá různý stupeň zátěže těžkými kovy:

zakovení mírné.jpg

zakovení hemolýza.jpg

 

Všechny svítivé útvary v plazmě jsou těžké kovy. Krvinky mají tendenci od kovů většinou utéct.

Bílé krvinky mají naopak tendenci kovy pohlcovat. Hypersegmentují a nakonec se rozpadají.

zakovení silné.jpg

Pokud se krvinkám nepodaří od kovů včas utéct, jejich přítomnost má velmi negativní vliv na jejich membránu a rozpadají se. V mikroskopu se jeví jako duchové. Ve skutečnosti se jedná o červené krvinky v různých stádiích hemolýzy.

Velmi často pozorujeme v plazmě obrovské laguny plné velkých kusů těžkých kovů.

 

6) Toxické kovy se váží na -SH, -COOH a - NH2 skupiny biomolekul (bílkovin), mění jejich strukturu, funkci, a působí tak jako enzymatické jedy.
Méně častá je interakce
s DNA (Cr6+ ; As5+).

 

7. Katalyzují reakce, při nichž vzniká velké množství volných radikálů a tak jsou zásadní příčinou vzniku oxidačního stresu pro organismus. Porušují strukturu buněčných membrán a ničí mitochondrie.

Denaturují proteiny. Červené krvinky v přítomnosti těžkých kovů mění svůj tvar.

 

8. Těžké kovy soutěží s esenciálními kovy a následně je nahrazují ve tkáních
( Pb - olovo nahrazuje Ca - vápník v kostech, Cd - kadmium nahrazuje Zn - zinek v některých
enzymech, Ni - nikl nahrazuje Mg - hořčík a Co - měď; Arsen- As5+ nahrazuje Fosfor -P5+)
Jsou proto jedním z faktorů způsobujících osteoporózu, úbytek zubní skloviny, potíže s nehty, vlasy, klouby, pevností cévních stěn, stárnutí kůže atd...

 

9. Těžké kovy vstupují do organismu zcela skrytě a prakticky není možné se jim vyhnout.

Většina lidí ani neví, že těžké kovy v těle mají. Kovy vstupují do těla s jídlem a vodou, kovy můžeme vdechnout, ale vstupují do nás i přes kůži.

Jelikož se hloubkové detoxikaci od těžkých kovů věnuje pramálo pozornosti, mnoho chronických zdravotních problémů zůstane nevyřešeno.

 

10. Těžké kovy se stávají nebezpečnějšími pro náš organismus, pokud je v těle:
- kyselé pH a celkový nedostatek biologicky dostupných zásaditých minerálů
- špatný redox potenciál vnitřního prostředí
- špatná skladba střevní mikroflóry, mykozy, pomalá střevní peristaltika, dehydratace
- více těžkých kovů najednou, které spolu synergicky působí
- koktejl chemických látek, které vzájemně s kovy reagují a přeměňují je na nebezpečnější formy
- málo kyslíku, blokace kapilárního systému, vyšší pravděpodobnost, že se kovy usadí ve tkáních

 

11. Těžké kovy narušují závažně jednotlivé složky imunitního systému a způsobují alergické a autoimunitní reakce. Usazují se v kostech, mohou zapříčinit poruchu krvetvorby. Usazují se v mozku a působí degeneraci mozkových buněk, s negativním dopadem na paměť, soustředění, proces učení, celkovou duševní pohodu. Způsobují potíže s průtokem krve drobnými vlásečnicemi zejména v hlavě.

Dle našich výzkumů a kazuistik:

Praha: Extrémní zátěž u více jak 50% testovaných pacientů, silná zátěž u cca dalších 40% populace. Jen 10% Pražáků má nízkou zátěž těžkými kovy.

Pardubicko: extrémní zátěž u 30% populace, silná zátěž u dalších asi 40% populace

Bohužel i po odkovení kumulace těžkých kovů neustává a je třeba sledovat svůj stav pravidelně.

Pravděpodobnost, že těžké kovy jsou i Váš problém, je bohužel velmi vysoká.

 

Množství těžkých kovů v krvi nejrychleji a nejspolehlivěji ukáže darkfield mikroskop. Pokud trpíte některým z následujících potíží, objednejte se ihned u nás na analýzu kapky krve. Více než rok a půl jsem osobně testovala, co dokáže skutečně odstranit těžké kovy z organismu, vypracovala jsem přesný detoxikační protokol, který je schopen za 90 dnů vyplavit a navázat všechny těžké kovy z vašeho těla.

 

 

 

Nejčastější potíže, které mají pacienti s vysokým obsahem toxických těžkých kovů v krvi:

-         Nejčastější jsou vleklé a rozsáhlé kožní potíže všeho druhu, zejména pak svědivé dermatitidy, odlupující se suchá kůže, lupenka, atopický ekzém...

-         Urputné a letité migrény

-         Potíže s pamětí, soustředěním, poruchy učení, skleróza, senilita

-         Chronická únava

-         Chronicky snížená imunita

-         Alergické reakce

-         Mykotické potíže, candida albicans

-         Svalové křeče

-         Osteoporóza

-         Potíže zubů, nehtů, vlasů

-         Chronické problémy s dásněmi

-         Chronické zánětlivé změny střevní sliznice

-         Roztroušená skleróza

-         Alzheimerova choroba

-         Amyotrofní laterální skleróza

-         Potíže se štítnou žlázou

-         Hormonální chaos

-         Potíže ledvin

-         Chronická zácpa

-         Potíže psychické, deprese, sebevražedné sklony

-         Poruchy krvetvorby

Koncentrace těžkých kovů v krvi nemusí být na poprvé směrodatná, kovy se kumulují v mozku, kostech, vlasech a nehtech a v místech, kde nejsou zcela průchodné vlásečnice.

Aktuálně v krvi jsou při akutní zátěži, ale nikoli při chronické kumulaci.

Je třeba těžké kovy nejprve uvolnit ze tkání organickou laváží a chelací, i když poprvé v krvi nebyly přítomny.

Během 6ti týdnů je třeba provést další test, aby byla jasné, kolik kovů se vyloučilo a jak mnoho chelátoru a specializované vlákniny je třeba na jejich navázání.

Celý proces odkovení byl neměl trvat kratší dobu než jsou 3 měsíce.

Pacienti se často ptají, kde se ty kovy berou, kde je mohou získat. Zde jsou nejčastější například zdroje rtuti:

-         Spalování uhlí

-         Elementární rtuť v teploměrech, barometrech, polarografie

-         Elektrické články - naslouchací přístroje, detektory kouře, hračky

-         Elektrody, baterie

-         Rtuťové výbojky - promítací přístroje, reflektory, laboratorní technika

-         Katalyzátor při výrobě vinylchloridu

-         Součást některých léků - diuretika, antiseptika, dermatologika

-         Součást očkovacích látek (thiomersal)

-         Antibakteriální a fungicidní přísada - nátěry, moření osiva

-         Zubařské amalgámy, amalgamace zlatých a stříbrných rud

-         Rtuť v kosmetických přípravcích (rtěnky, řasenky)

-         Roztoky na kontaktní čočky

-         Přípravky na hemmoroidy

-         Rtuť v papírenství

-         výroba chloru a louhu sodného

 

 


© 2018 Zdravivzrcadle.cz | tel: +420 602 413 398 | e-mail: asmolny@volny.cz